Otvoriť / zavrieť katalóg

Cenníky

Kategórie
Cenníky

Cenník výrobkov z betónu 2018

Stavebné cenníky 2015:

OBKLADAČSKÉ PRÁCE 2015

tel: 0944 221 999  , www.buto.sk , mail: buto@centrum.sk

Popis Jednotka - Jedn.Mn. =  Cena €

Obklad keramický..............................................m² = 9.50 €

Dlažba............................................................... m² = 9.50 €

Dlažba v sprchovom kúte.................................m² = 19.90 €

Obklad / Dlažba GRES...................,...................m² = 11.00 €

Príplatok uloženia do diagonály / na koso /.....m² = 1.50 €

Schod ................................................................bm = 11.50 €

Penetračný náter.............................................. m² = 0.50 €

Vyrovnávanie stien lepidlom........................... m² = 3.50 €

Mozaika na páse do 20 cm.............................. m² = 13.00 €

Mozaika na páse nad 20 cm............................ m² = 12.00 €

Dekor................................................................. ks =  2.00 €

Bordúra + listela............................................... bm = 2.50 €

Lišta PVC, kov - rohová., koncová ..................... bm = 3.00 €

Silikón / Akryl .................................................... bm = 1.50 €

Sokel - schodisko  sokel rezaný ....................... bm = 3.50 €

Vyrovnávanie podlahy Nivelitom...................... m² =  3.30 €

Revízne dvierka.................................................  ks = 6.00 €

Brúsenie hrán JOLLY - keramika....................... bm =  6.00 €

Brúsenie hrán JOLLY - GRES ai.......................... bm = 7.00 €

Otvor do obkladu................................................ ks = 2.00 €

Práca v čase, obmurovky, poličky....................... hod = 9.00 €

Izolácia................................................................. m²=  5.00 €

Izolačná páska..................................................... bm =  3.00 €

Výroba rohových hrán bombatka....................... ks = 6.60 €

Zamurovanie vane klasickej - 1 str..................... ks = 29.00 €

Zamurovanie vane rohovej..................................ks = 49.00 €

Zamurovanie rohovej vaničky............................. ks = 17.00 €

Zamurovanie umyv. pultu + obl. 1 umyvadlo..... ks = 122.00 €

Zamurovanie umyv. pultu + obl. 2 umyvadla..... ks = 161.00 €

Špárovanie............................................................ m² =  1.00 €

Príplatok za priestory do 3m2 plochy.................. m2 =  2.00 €

 
MURÁRSKE PRÁCE - REKONŠTRUKCIE BYTOV 2015

Popis - Jedn.Mn. = Cena €

Obvodové murivo do 45 cm................................. m³ = 23.00 €

Murovanie /porobeton do 7.5 cm/...................... m² = 9.50 €

Murovanie /porobeton do 10 cm/....................... m² = 10.50 €

Murovanie /porobeton do 15 cm/....................... m² = 11.50 €

Hrubá omietka ..................................................... m² =  4.00 €

Omietka štuk ........................................................ m² = 5.50 €

Omietka štuk - strop............................................. m² = 8.50 €

Omietka štruktúra - ryhovaná, hladená.............. m² = 3.70 €

Penetrácia............................................................. m² =  0.50 €

Malovanie.............................................................. m² = 1.00 €

Strhávanie tapiet / oškrabanie starej malovky.... m² = 1.00 €

Náter sadrokartónu.............................................. m² =  2.00 €

Vymurovanie klenby............................................. ks =  70.00 €

Osadenie oceľovej zárubne.................................. ks =  26.00 €

Špalety na hrubo.................................................. bm = 5.00 €

Špalety - final ........................................................bm = 7.00 €

Sieťkovanie stien................................................... m² = 4.00 €

Sieťkovanie stropov............................................... m² = 5.00 €

Osadenie rohových líšt......................................... bm = 3.00 €

Tmelenie - akryl....................................................  bm = 1.00 €

Zosekanie starého obkladu................................... m² = 11.00 €

Inak nezaradené, nemerateľné práce.................. hod = 9.00 €

Montáž sadrokartónu............................................ m²  = 7.50 €

Montáž sadrokartónu - strop................................ m² = 12 €

Betónový poter do hr.5cm..................................... m² = 4.50 €

Betónový poter do hr.10cm................................... m² = 6.60 €

Vybúranie jadra.....................................................  ks = 175.00 €

Odstránenie starých podláh PVC, keramika.........  m² =  7.00 €

Demontáž šrób.zárubne......................................... ks = 8.50 €

Demontáž oceľ.zárubne.......................................... ks = 45.00 €

Montáž plávajúcej podlahy click systém s lištani.. m² = 4.70 €

Odvoz sute , Doprava materiálu, Výjazd so zákazníkom = DOHODA

Zameranie a cenová ponuka.......................................... =  ZDARMA

Cena prác bytového jadra * ks 2.200-3.500 €

* Na cenu rekonštrukcie má vplyv aj výber použitého materiálu , konečné úpravy stien ,

zásahy do panelov, upratovanie a čistenie, likvidácia stav. odpadu, zainteresované profesie

a počet pracovníkov. Ostatné ceny podľa aktuálneho cenníka stavebných prác Cenkros.

 

ŠIKMÉ STRECHY 2015

POKRÝVAČSKÉ , TESÁRSKE A KLAMPIARSKE PRÁCE

Popis -  Jedn.Mn. = Cena €

Demontáž krytiny do suti........................................... m² = 1.30 €

Demontáž oplechovania............................................ m² = 1.10 €

Demontáž latovania................................................... m² = 1.10 €

Montáž folie parotesnej / hydroizolačnej................. m² = 1.40 €

Tepelná izolácia......................................................... m² = 4.40 €

Debnenie.................................................................... m² = 6.20 €

Lepenka...................................................................... m² =  1.10 €

Latovanie / Kontralaty................................................ bm = 0.90 €

Montáž tvrdej krytiny velkoformátovej...................... m² = 5.00 €

Montáž tvrdej krytiny maloformátovej Bobrovka...... m² = 6.70 €

Montáž vlnitej / plechovej krytiny vekoformatovej.... m² = 5.80 €

Montáž asfaltového šindľa.......................................... m² = 5.50 €

Položenie hrebeňa, nárožia na sucho........................ bm = 4.50 €

Položenie hrebeňa, nárožia do malty-....................... bm = 7.70 €

Rezanie krytiny ............................................................bm = 4.30 €

Montáž strešného okna............................................... ks =  72.00 €

Montáž výlezu.............................................................. ks = 61.00 €

Montáž žľabov a zvodov rýn...................................... bm = 4.70 €

Tmelenie - silikon....................................................... bm = 1.00 €

Montáž plech.prvkov do š.40cm................................ bm = 3.80 €

Montáž plech.prvkov nad š.40cm.............................. bm = 4.70 €

Oplechovanie komína................................................  ks = 79.00 €

Montáž podhľadu OSB, cetris, palubovka.................  m² = 11.00 €

Obkladanie - tatranský profil...................................... m² = 8.50 €

Montáž rozdelovacieho a ukonč. korýtka................... ks = 2.40 €

Montáž odvetrávacej, protisnehovej škridly.............. ks =  1.00 €

Práce v čase inač nezaradené....................................  hod = 9.00 €

Odvoz sute, Doprava mat., Výjazd so zákazníkom  =  DOHODOU

Zameranie a cenová ponuka................................... = ZDARMA

 

PLOCHÉ STRECHY 2015

FATRAFOL , Asfaltové modifikované pásy

Popis - Jedn.Mn. = Cena €

Úprava povrchu + očistenie..................................... m² = 0.50 €

Montáž Fatrafolu...................................................... m² = 13.00 €

Montáž geotextílie.................................................... m² = 1.50 €

Folia mechanicky kotvená........................................ m² = 1.50 €

Oplechovanie Vyplanil - okap, atika........................ bm = 3.30 €

Zateplenie strechy - polystyren / nobasil..............  m² = 8.50 €

Poplastované oplechovanie Vyplani......................l m² = 25.00 €

Poplastované oplechovanie Vyplanil - pásiky........ bm = 2.80 €

Strešná vpusť.........................................................   ks = 24.00 €

Odvetrávací komín................................................... ks = 17.00 €

Klamp.práce - pozink .............................................. m² = 19.00 €

Klamp.práce - titan-zinok, meď............................... m² =  35.00 €

Inak nezaradené, nemerateľné práce..................... hod = 9.00 €

Rezanie starej krytiny............................................... bm =  4.00 €

Montáž asfaltových pásov modifikovaných.............. m² = 8.50 €

Antikorózny náter...................................................... m²  = 6.50 €

Montáž žľabov a zvodov - rýn.................................. bm  = 5.50 €

Odvoz sute, doprava, Výjazd so zákazníkom........... = DOHODA

Zameranie a cenová ponuka................................... = ZDARMA

 

ZATEPĽOVANIE / EXTERIER 2015

Exterier - Zámková dlažba 2015

Popis - Jedn.Mn. = Cena €

Zateplenie Polystyren - komplet bez.omietky..... m² = 10.00 €

Zateplenie Min.vlna-Nobasil............................... m² = 12.00 €

Parapety...............................................................  bm = 1.90 €

Bleskozvod............................................................ bm =  4.50 €

Parapety - silikón.................................................. bm =  1.50 €

Montáž polystyrénu + kotvenie 1. vrstva.............. m² = 7.50 €

Montáž sklotextilnej sieťky 2x kleber 2. vrstva..... m² = 3.50 €

Fasáda - rýhovaná, hladená 3. vrstva....................m² = 3.50 €

Penetrácia.............................................................. m² = 0.50 €

Ostatné pomocné práce ...................................... hod = 4.50 €

Vysprávky / armovanie..........................................  m² = 2.20 €

Inak nezaradené, nemerateľné práce.................. hod = 9.00 €

Montáž keramickej dlažby - balkón..................... m² =  12.00 €

Betónový poter - balkón do hr.5cm......................m² =  9.90 €

Izolácia - balkón.................................................... m² = 7.70 €

Demontáž starého bleskozvodu / okapu ............ bm = 1.00 €

Maliarske práce - fasáda...................................... m² = 2.70 €

Montáž podhľadov / OSB, polystyren, palubka /. m² = 12.00 €

Odvoz sute, Doprava, Výjazd so zákazníkom,........... = DOHODA

Zameranie a cenová ponuka.................................... =  zdarma

Pokládka zámkovej dlažby - podľa zložitosti, bez zemných prác...m² =  *6.00 - 10.00 €

v cene je vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zvibrovane a 1x vyšpárovanie

Montáž parkových obrubníkov - bez výkop. prác.......................... bm = 3.30 €

Montáž cestných obrubníkov - bez výkopových prác.................... bm = 5.50 €

Pokládka dlažby do betónu............................................................. bm = od 5.00 €

Pokládka minipalisád-..................................................................... ks = 2.20 €

Pokládka palisád výška - 60, 90, 120............................................... ks = 4.40 €

Osadenie odvodňovacieho žľabu................................................... bm = 6.50 €

Dopilovanie dlažby, obrubníkov..................................................... bm = 6.50 €

Inak nezaradené, nemerateľné práce............................................ hod = 9.00 €

Montáž Geomreže...........................................................................  m2 = 5.50 €

*Pri nami dodanej dlažbe.